cookie

Co jsou soubory Cookie

Doplňující informace obchodní společnosti Autoservis Lacina.

Cookies
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím
prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá
všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Využití cookies
Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie
ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit
přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci.
Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor
návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou
tak uživatele trackovat. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku.
Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na
sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření
uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Nevýhody a rizika cookies
Se schopností odlišit uživatele souvisí i nevýhoda používání cookies – do určité míry se ztrácí anonymita.
Z těchto důvodů umožňují moderní prohlížeče ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše
zmíněné výhody.
Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Podle statistik (Jupiter Research) si cookies denně maže asi 10 %
lidí, přibližně 17 % lidí tak činí týdně. To je nepříjemné i z marketingového pohledu, uživatelé s vypnutými či
pravidelně promazávanými cookies jsou jen obtížně zachytitelní některými systémy pro hodnocení návštěvnosti
(v naměřených datech nám tím vzniká chyba).

Druhy cookies
Rozlišujeme dva typy cookies:
Cookie první strany (= first party cookie)
Cookie je uložena pomocí skriptu, který běží na dané doméně (na té, kterou vidíte v adresním řádku
prohlížeče). Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější, lépe procházejí skrze různé firewally
a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla některých prohlížečů (např. Safari). Toto řešení využívá
například měřící systém Google Analytics.
Cookie třetí strany (=third part cookie)
Cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény. Stejnou cookie proto lze
načítat na různých místech internetu a uživatele tím sledovat napříč doménami. Toto řešení používají
různé systémy pro sledování historie navštívených stránek, což například umožňuje přesnější cílení
reklamy. Používá ho také český systém NetMonitor.

Zpracovala společnost Bear Hugs, s.r.o., Plzeňská 369, Bečov nad Teplou, PSČ: 364 64, Česká republika
—————————————————————————————————————–
Původ názvu
Cookie znamená v angličtině sušenka. Je odvozen od anglosaského zvyku nabídnout návštěvníkům sušenku, aby
se rychleji vytvořila příjemná atmosféra. Název a princip cookie vymyslel v roce 1994 Lou Montulli, geniální
programátor dnes již mrtvého prohlížeče Netscape, který ovlivnil podobu dnešního internetu v mnoha dalších
směrech (například vymyslel animovaný GIF).

Prohlášení: Tento článek je pouze informativní.
Zdroj: internet